Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Instalacje gazów medycznych

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „System rurociągowy dla gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w wymienionych aktach prawnych.

Firma nasza wykonuje rurociągi gazów medycznych w obiektach szpitalnych i innych obiektach służby zdrowia, wykonane są z rur miedzianych, Rurociągi wykonane są zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7396-1″ Systemy rurociągowe do gazów medycznych — Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni” Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 stosujemy rury miedziane do gazów medycznych spełniające wymagania normy PN-EN 13348 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.
Systemy rurociągowe wykonywane są i kwalifikowane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych — Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni. Realizujemy dostawę  i montaż urządzeń produkowanych przez krajowych i zagranicznych producentów.