Realizacje

 • Siedziba Banku PKO BP w Lublinie, ul. Watykańska
 • Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Lublin S.A., ul. Wojciechowska 42
 • Areal CHEMOPETROL a.s , D.S. 355, 436 70 Litvinov
 • Zespół obiektów firmy KLIMAPOL w Dąbrowicy koło Lublina
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13
 • Myjnia na stacji paliw PKO ORLEN w Lublinie, ul. Głęboka
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4
 • PZMot, Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Lublinie, ul. B. Prusa 8
 • ROTO FRANK Sp. z o.o. w Lubartowie ul. Lubelska 104
 • KFC i PIZZA HUT w Lublinie Al. Racławickie 2
 • EKODOM-GAJEK w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy
 • OLIMP II i III, Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie
 • Zespół Pałacowo-Zamkowy w Krasicznie koło Przemyśla
 • Zespół Hotelowo-Pałacowy – Baranów Sandomierski koło Sandomierza
 • „Centrum Młodzieży SOS Wioski Dziecięce” w Lublinie, ul. Jutrzenki
 • Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
 • Zespół Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Elsnera
 • Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Akademia Medyczna w Lublinie ul. Chodźki
 • Akademia Medyczna w Lublinie ul. Jaczewskiego 4-6
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lublinie, Al. Piłsudskiego 15 Rozbudowa stacji wodociągowej „Centralna” przy Al. Piłsudskiego 15
 • Myjnia samochodowa, ul. Zemborzycka
 • Stacja pomp „Wrotków”, ul. Janowska
 • Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Rybna i Noworybna
 • Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10
 • Agregatorownia na Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”
 • Kotłownia gazowa na Stacji Wodociągowej „Dziesiąta”
 • Przebudowa istniejącej hali kotłów dla potrzeb agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”
 • Remont komory czerpalnej pompowni głównej Oczyszczalni ścieków „Hajdów”
 • Biofiltr powietrza złowonnego na Oczyszczalni ścieków „Hajdów”
 • Modernizacja chlorowni wody na stacji wodociągowe „Wrotków”
 • Instalacja technologiczna sprężonego powietrza w stacji dmuchaw Oczyszczalni ścieków „Hajdów”
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10
 • Cukrownia LUBLIN S.A. w Lublinie, ul. Krochmalna 13
 • LALLEMAND Spółka z o.o. w Lublinie, ul.Kunickiego 28
 • SANFARM Spółka z o.o. w Nowej Dębie ul. Szypłowskiego 1
 • INERGY Automotive Systems Poland Spółka z o.o. w Lublinie, ul. Budowlana 28
 • GT85 Polska Spółka z o.o. w Lublinie ul. Tokarska 9B
 • Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. w Drwalewie, ul. Grójecka 6
 • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie,
 • Al. Małachowskiego 5 . Sanatorium „Fortunat”, Budynek „Starej Apteki””, Szpital Kardiologiczny
 • Obiekt sanatoryjny „Pawilon Angielski”, Sanatorium Nr 1
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.S. Wyszyńskiego w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 124
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
 • Budowa Szpitala w Chełmie, instalacje wentylacji, klimatyzacji
 • SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 4B
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
 • Urząd Miasta w Lublinie, Plac Litewski 1
 • Liceum Ogólnokształcące, Plac Wolności 4
 • Gimnazjum Nr 5 ul. Smyczkowa 3
 • Gimnazjum Nr 16 ul. Poturzyńska 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Radości 13
 • Dom Pomocy Społecznej BETANIA, AL. Kraśnicka 223 w Lublinie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” w Lublinie – osiedle Związkowa-Chodźki
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Doświadczalnej 11 w Lublinie
 • Budynki mieszkalne przy ul. Startowej w Lublinie dla GALADOM
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, instalacje sanitarne i technologiczne
 • Roboty sanitarne związanych z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w segmencie V budynku centralnego i robót towarzyszących na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Siedzibą w Chełmie.
 • Rozbudowa Budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
 • Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” w Lublinie, przy ul. Al. Kraśnicka 223 Urząd Miasta Lublin
 • Roboty instalacyjne i technologiczne w rozbudowywanym budynku magazynu z przeznaczeniem na cele produkcji wyrobów cukierniczych (produkcja karmelków) w Cukrowni Opole
 • Lubelskie Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Opole”
 • Wymiana wentylacji w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
 • Przebudowa pomieszczenia na II piętrze budynku WBP z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką w Bloku 1A (część I) w Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Siedzibą w Chełmie
 • Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Biologiczna odsiarczalnia biogazu wraz z niezbędnymi przyłączami w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie” Miejskie Przedsiębiorstwo
 • Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
 • Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana rurociągów technologicznych DN150 na komorze WKF 17b na oczyszczalni ścieków MPWiK Puławy Miejskie Przedsiębiorstwo
 • Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.
 • Roboty sanitarne podczas realizacji inwestycji pn: „ Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego WORD w Lublinie
 • Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Oczyszczalnia ścieków w Lublinie – Modernizacja stacji dmuchaw” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
 • Remont budynku socjalno-biurowego Wytwórni Mas Bitumicznych w Motyczu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Lublinie
 • Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja i hermetyzacja dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu przefermentowanego z biofiltrem powietrza złowonnego na terenie
 • Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji wymiennikowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody przy realizacji robót termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 10
 • Roboty sanitarne w budynku handlowo – usługowym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 w Świdniku HEN-BUD Sp. z o.o.
 • Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn350 o długości około 670 metrów, od komory F-10/5 do punktu „A”, zlokalizowanej w ciągu ulicy
 • Elektrycznej w Lublinie, wchodzącej w skład miejskiej sieci ciepłowniczej, na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDn500 wyposażoną w instalację alarmową Brandesa Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. s o.o.
 • Roboty sanitarne podczas realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku na utworzenie oddziału chemioterapii wraz z poradnią – II etap” w Lublinie
 • Wymiana centrali klimatyzacyjnej w wykonaniu higienicznym układu KN4 (Sala Wybudzeń Bloku Operacyjnego) wraz z niezbędnymi pracami pomocniczymi związanymi bezpośrednio z wymianą jednostki – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie
 • Wykonanie kotłowni gazowej parowo-wodnej na zadaniu „Zakład Produkcji Leków i Preparatów Pielęgnacyjnych dla zwierząt VET-AGRO” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o. w Lublinie
 • Wykonanie zadania pod nazwą: „Remont pompowni głównej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu wraz z wykonaniem pompowni awaryjnej” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu,
 • Wykonanie sieci cieplnej na terenie „Cukrowni Lublin” – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Lublin”
 • Budowa Zakładu Produkcji Leków i Preparatów Pielęgnacyjnych dla Zwierząt w Lublinie – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VET-AGRO” Sp. z o.o. w Lublinie wraz z instalacjami technologicznymi
 • Wymiana central klimatyzacyjnych układów KN1, KN2, KN3 (sal operacyjnych) w wykonaniu higienicznym wraz z niezbędnymi pracami pomocniczymi związanymi bezpośrednio z wymianą jednostki w Lublinie przy ul. Chodźki 4.” , Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie
 • Wykonanie instalacji technologicznej w oczyszczalni ścieków Sitkówka-Kielce w budynku nr 31 – Odwadnianie osadu dla firmy ANDRITZ Separation GmbH
 • Urząd Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 – Budowa Zespołu Urządzeń Sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i Szkole Podstawowej 43 w Lublinie – etap I
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrowania Werbkowice” ul. Przemysłowa 2 – Modernizacja pakowni cukru w Cukrowni Werbkowice
  1 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23 – Modernizacja oddziału okulistycznego w budynku 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublinie, ul. Południowa 5 – Przebudowa sieci parowej pomiędzy budynkiem kotłowni a kuchnią oraz instalacji pary i kondensatu w kuchni na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Puławska 28 – Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną wraz z przyłączami do budynków w il. Energetyków i Diamentowej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Przebudowa domu studenckiego Femina UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 20
 • Instalacje sanitarne wewnętrzne oraz przyłącza i instalacje zewnętrzne na inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach przy ul. Hanke-Bossaka
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8 – Modernizacja Kliniki i Neurochirurgii Dziecięcej
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie – Modernizacja gospodarki biogazem
 • Zespół Szkół w Urszulinie, ul. Szkolna 23 – Przebudowa kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Urszulinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Przebudowa auli III Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie – Etap I
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, al. Racławickie 1 – Budowa budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMA KAMERY SPECT/CT w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8
 • Urząd Miasta Włodawa, Al. J. Piłsudskiego – Budowa Krytej pływalni wraz z remontem i rozbudową hali sportowej MOSIR we Włodawie, ul. Szkolna 4
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8 – Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Rozbudowa i przebudowa budynków dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – nadbudowa budynku dydaktycznego tzw. Stara Fizyka wraz z instalacjami
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8 – Dobudowa bloku operacyjnego SPSK Nr 4 w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrowania Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej – Modernizacja stacji przygotowania powietrza do kondycjonowania cukry w obrębie czterech silosów o pojemności 10 000 ton każdy, instalacji transportu cukru oraz odpylania w obrębie czterech silosów na terenie Cukrownia Krasnystaw
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji sal intensywnej opieki medycznej
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28 – Przebudowa sieci ciepłowniczej – Bronowice III
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28- Przebudowa sieci ciepłowniczej – Zembrzycka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, ul. Piłsudskiego 15
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S.A. 20-270 Lublin, ul. Macieja Rataja 15b- Sieci zewnętrzne (wodociągowa, gazowa, ciepłownicza i sanitarna) podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 • KOM-EKO S.A. 20-424 Lublin, ul. Wojenna 3 – Zaprojektowania (bez części budowlanej), dostawa, montaż i uruchomienia instalacji do prowadzenia procesu technologicznego dynamicznego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w Lublinie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Wykonanie remontu nawierzchni placu manewrowego przy stacji pras i suszarni na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Przyłącze gazu ziemnego od stacji redukcyjno-pomiarowej do budynku elektrociepłowni w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego, w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie
 • Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. Z o.o. 22-400 Zamość, ul. Jana Zamoyskiego 51 – Wykonanie robót sanitarnych dla zadania: „Modernizacja oddziałów w budynku głównym szpitala SPZOZ w Kransymstawie przy ul. Sobieskiego 4”
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28 – Przebudowa sieci ciepłowniczej, w rejonie ul. Grottgera, Al. Racławickie, Żwirki i Wigury w Lublinie
 • Urząd Gminy Trawniku 21-044 Trawniki 605 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Trawniki-Kolonia
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28 – Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grenadierów
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13 – Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Wykonanie termomodernizacji Budynków Wydziału Chemii UMCS w Lublinie – Chemia Organiczna
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „Transhurt” Sp. z o.o. 20-147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 36 – Wykonanie robót sanitarnych dla inwestycji: „Budowa Galerii Handlowej Olimp V na terenie Nieruchomości położonej w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 36 wraz z infrastrukturą”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem 15.B Hermetyzacja obiektów oczyszczalni
  SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski, al. Grunwaldzkie 1 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Oddziału Chirurgii wraz z instalacjami gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10 – Budowa hali kompostowni odpadów biodegradowanych z infrastrukturą technologiczną w Dębowcu k. Zamościa. Zakres robót obejmował wykonanie hali kompostowni w konstrukcji żelbetowo-stalowej (kubatura 16 369 m3) oraz wykonanie technologii kompostowni z wyposażaniem technologicznym oraz automatyką sterownia.
 • Baxter Manufacturing Sp. z o.o. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 42b – Wykonanie robót technologicznych na Tereni Zakładu Produkcji Baxter Manufacturing Sp. z o.o. w Lublinie
  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28 – Wymiana sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2 dn 50-250 o łącznej długości sieci 1 600 mb na osiedlu Prusa w Lublinie
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a – Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej do obiektów lotniskowych w Dęblinie w technologii rur preizolowanych w zakresie średnic od Dn50 do Dn200 o łącznej długości 2 414 mb sieci
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, al. Racławickie 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych rozbudowy i nadbudowy wraz z przebudową istniejącej części budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – Realizacja robót budowlanych remontowych Wydziału Chemii UMCS (Chemia Mała i Duża) Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 i 3 w Lublinie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem 13.1B „Modernizacja pompowni osadowych, stacji zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu surowego” na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie realizowanego w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul Biernackiego 9 – Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 81
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, al. Piłsudskiego 15 – „Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem K6 „Instalacja do dawkowania zewnętrznego źródła węgla do reaktorów biologicznych na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie” w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków w Lublinie – Etap II”
 • Urząd Miasta Lublin, ul. Podwale 3a – Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Puławska 28 – Wykonanie sieci ciepłowniczej dotyczącej inwestycji „Budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingo-garażami podziemnymi przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie
 • Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D – Remont pomieszczeń stołówki studenckiej Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40A
 • Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D –
 • Instalacja układu chłodzenia technologicznego wyznaczonych stanowisk w budynku Centrum Innowacji i zaawansowanych technologii Politechniki Lubelskiej
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13 – Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w budynku głównym – blok B w SPZOZ w Kraśniku przy ul. Chopina 13
 • Urząd Miasta Lublin, ul. Podwale 3a – Remont basenu – wymiana części istniejącej niecki stalowej ze stali kwasoodpornej przy Gimnazjum nr 5 w Lublinie przy ul. Smyczkowej 3