Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o.
20-471 Lublin, ul. K. Olszewskiego 8

Sekretariat
tel.: 81 745 60 99
tel.: 81 749 09 41
fax: 81 744 52 47
biuro@wamaco.pl, wamaco@wamaco.pl

Księgowość
tel. 81 745 60 99 w. 25
księgowosc@wamaco.pl

Przygotowanie produkcji, Kosztorysowanie
tel. 81 745 60 99 w. 33
wamaco@wamaco.pl

Kadry
tel. 81 745 60 99 w. 27
kadry@wamaco.pl

KRS 00000093788 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 390 000 PLN
Regon: P-430318350
NIP 712-00-59-910
Nr konta: 55 1240 2382 1111 0000 3926 3577 – Bank PEKAO S.A. III O/Lublin
NIP-EU: PL7120059910
IBAN: PL70 1240 2382 1978 0010 0548 4390
BIC: PKPPPLPW