O firmie

Jesteśmy specjalistami w wykonywaniu instalacji przemysłowych i sanitarnych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od chwili powstania WAMACO działa w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych i sanitarnych.

Strategia firmy WAMACO polega na ciągłym dostosowywaniu jej zdolności do stojących przed nią wyzwań. Przyjęcie takiej strategii było możliwe dzięki kadrze inżynieryjno-technicznej legitymującej się wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas realizacji różnorodnych instalacji na terenie kraju i poza jego granicami.

Przyjęta strategia, doświadczona kadra oraz wyspecjalizowane brygady montażowe, pozwalają WAMACO na realizację różnorodnych instalacji technologicznych.

Bardzo często WAMACO podejmuje się kompleksowej obsługi inwestora w zakresie branży instalacyjnej począwszy od koncepcji, opracowania dokumentacji technicznej, realizację, rozruch, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Firma wdrożyła i stosuje system zapewnienia jakości  ISO 9001 określony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) zgodny z normą PN- EN ISO 9001:2015 w zakresie usług budowlano instalacyjnych oraz standard ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2021-09 – dotyczy pełnych wymagań jakości, który w połączeniu ze standardem ISO 9001 daje wiarygodną gwarancję zachowania jakości zarówno w procesie produkcji  budowlano instalacyjnej  jak i  na etapie obsługi klienta. To obiektywny dowód na to, że oferta firmy WAMACO zapewnia najwyższą jakość, spełniając tym samym wymagania międzynarodowych norm oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych.