Nagrody

 • Firma PPH WAMACO Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system PN-EN ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015)
  w zakresie usług budowlano instalacyjnych
 • Firma PPH WAMACO Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2 potwierdzony certyfikatem UDT-CERT
 • Za wzorowe wykonanie instalacji przez naszą firmę instalacji gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
  oraz wentylacji i klimatyzacji otrzymaliśmy najwyższe wyróżnienie z firm instalacyjnych w 1997 roku tytuł: ZŁOTY INSTALATOR za rok 1997.
 • Firma PPH WAMACO Sp. z o.o. uhonorowana została także prestiżowym tytułem PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
 • Uczestniczyliśmy jako podwykonawcy robót instalacyjnych
  w wykonywaniu obiektów budowlanych, które zostały wyróżnione
  w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  „BUDOWA ROKU 1997”
 • Nagroda II stopnia Dom Młodzieży SOS
  w Lubline, ul. Jutrzenki 1
  Generalny Wykonawca: PBPO „RESBUD” Rzeszów
 • Nagroda II stopnia Wytwórnia Płynów Infuzyjnych LZF POLFA Lublin, ul. Wojciechowska
  Generalny Realizator: POCHEM S.A. Warszawa
 • Regionalna Izba Gospodarcza wyróżniła nasze przedsiębiorstwo zaszczytnym tytułem „Wojewódzki Lider Biznesu 2006”