Technologia wody i ścieków

Firma WAMACO to połączenie wieloletniego doświadczenia wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży sanitarnej. Firma WAMACO wykonuje między innymi remonty i modernizacje oczyszczalni ścieków, dostawę i montaż urządzeń produkowanych przez krajowych i zagranicznych producentów,  przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody. W swojej działalności instalacyjnej wykonuje na bieżąco:

  • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • instalacje wodno-kanalizacyjne,
  • instalacje przeciwpożarowe,
  • stacje uzdatniania wody,
  • technologie pompowni.