Usługi warsztatowe

Wykonujemy na zamówienie elementy kanałów wentylacyjnych na tak zwany domiar na podstawie danych wymiarowych klienta lub też z przedmiaru wykonanego przez nasz personel u klienta.

Ponadto wykonujemy elementy płaszczy ochronnych z blach dla izolacji technicznych dla rurociągów technicznych oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według wytycznych klienta i normy PN-B-20105.

Wykonujemy drobne elementy konstrukcyjne spawane z austenitycznych stali nierdzewnych według wytycznych wskazań i dokumentacji klienta.

Firma nasza wdrożyła standard ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 – dotyczy pełnych wymagań jakości, co zostało potwierdzone certyfikatem UDT-CERT. Dzięki temu staliśmy się w pełni kompetentnym partnerem w zakresie wytwarzania wyrobów spawanych i świadczonych usług spawalniczych. Gwarantuje nam to oferowanie naszym klientom specjalistycznych usług i produktów na najwyższym poziomie jakościowym.