Higieniczne czyszczenie wentylacji

Wykonujemy usługę czyszczenia kanałów wentylacyjnych metodą mechaniczną i chemiczną.

METODA MECHANICZNA
Metoda mechaniczna jest obecnie najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną na świecie metodą czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zanieczyszczonych pyłem i kurzem o różnym stopniu wielkości i przylegania do podłoża. W celu oczyszczenia i dezynfekcji sieci przewodów wentylacyjnych stosuje się następujące narzędzia: szczotki, dysze ze sprężonym powietrzem,
dysze rozpylające środki dezynfekujące. W przypadku zanieczyszczonych urządzeń uzdatniających powietrze wykonuje się również czyszczenie parą wodną, wodą, powietrzem sprężonym lub czyszczącymi i/lub dezynfekującymi środkami chemicznymi, ręczne czyszczenie szczotkami i wycieranie.
Metoda mechaniczna czyszczenia instalacji polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą przemieszczających się wewnątrz instalacji szczotek, zasilanych elektrycznie lub pneumatycznie. Uwolnione w ten sposób zanieczyszczenia muszą być usunięte z wnętrza czyszczonego odcinka przewodów wentylacyjnych za pomocą wentylatora wyciągowego, wchodzącego w skład urządzenia wyciągowo-filtracyjnego.

METODA CHEMICZNA
Metoda ta polega na zmiękczaniu osadów i warstw tłuszczowych poprzez naniesienie na nie środków chemicznych lub przy użyciu dyszy podciśnieniowej. Stosowane środki posiadają naturalnie atesty PZH są bezpieczne dla zdrowia oraz tzw. bezpieczne w obszarach zagrożonych wybuchem. Zanieczyszczenia są wybierane ręcznie z kanałów otworami rewizyjnymi. Preparaty rekomendowane przez Narodowy Instytut Zdrowia a stosowane w medycynie to między innymi Surfanios Fresk Lemon – 93/42/EEC /wyrób medyczny klasy IIa, CE 0459) oraz Incidin Liquid Spray (wyrób medyczny PL/CA01 01186, PL/DR 003388). Skuteczność przeprowadzonej usługi może być potwierdzona certyfikatem wystawionym przez SANEPID. Sposób czyszczenia i rodzaj preparatów chemicznych do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Na życzenie klienta wysyłamy ogólną ofertę zawierającą dokładny opis metod czyszczenia oraz posiadanego sprzętu do wykonania usługi. Ofertę cenową składamy indywidualnie dla każdego zadania.