Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Instalacje gazów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego MDR 2017/745 oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych system instalacji gazów medycznych jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 12, i zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „System rurociągowy dla gazów medycznych”, jak każdy wyrób medyczny aby mógł być wprowadzony do używania, musi być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w wymienionych aktach prawnych.
Firma nasza wykonuje rurociągi gazów medycznych w obiektach szpitalnych i innych obiektach służby zdrowia; wykonane są one z rur miedzianych. Rurociągi wykonywane są zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7396-1″ Systemy rurociągowe do gazów medycznych — Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni” Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 7396-1 stosujemy rury miedziane do gazów medycznych spełniające wymagania normy PN-EN 13348 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.
Systemy rurociągowe gazów medycznych wykonywane są zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych — Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni.